Før du bestiller

Her kan du få nokre tips om kva du kan gjere sjølv, før du bestiller service.
Husk å kontrollere maskinas bruksanvisning.
 

Vaskemaskin:

Tømmer ikkje vatnet:
Sjekk lofilter / nålefelle.
Står maskina i program med skyllestopp?

Starter ikkje:
Er støpsel på pass? Prøv noko anna i stikkontakten.
Er døra lukket?

Tek ikkje inn vatn:
Er vannkran åpen?
Er filter i fylleslange tett?

Stopper i program:
Lofilter / nålefelle tett?
Ligg avløpslange på gulvet?

Sentrifugerer ikkje:
Sjekk lofilter / nålefelle.
Står maskina i program med skyllestopp?

Rister under gange:
Er transportsikringer fjerna?
Står maskina på et stabilt underlag?

Oppvaskmaskin:

Starter ikkje:
Kontroller om det er strøm i stikkontakt.
Er døra lukket?

Ulyd / bankelyd under gange:
Kontroller om vaskearmer slår borti servise.

Tar ikkje inn vatn:
Kontroller om vannkrana er åpna.
Er døra lukket?

Oppvasken blir ikke ren:
Er hull i vaskearmer tette?
Er sil i maskinen tett, tilstoppa?
Går vaskearmene fritt rundt?
Kontroller at dosering av vaskemiddel er riktig.

Oppvasken vert ikkje tørr:
Er det brukt glansemiddel?

Tørketrommel:

Tørker ikkje:
Er lofilter reingjort?
Kontroller at kondenser er reingjort (kondenstrommel).
Står maskina i et lite rom uten utlufting?

Kjøl-frys:

Skapet starter ikkje:
Kontroller at det er strøm i stikkontakta.

Lyser ikkje i skapet:
Kontroller om lyspære er defekt.

Frysedelen går hele tiden:
Står bryter for innfrysing på?

Vatn i bunn av kjøledel:
Kontroller at ikkje avløprenne på bakvegg inne i skapet ikke er tett.
Pass på at ikkje matvarer står inntil bakvegg.

Bråker under gange:
Kontroller at ikkje skapet er skjøvet heilt inntil vegg.
Kontroller at det ikkje er rør ved motor som vibrerer inntil kvarandre.

Frysedel vert ikkje kald (på skap med ein motor):
Kontroller romtemperarur. Står det for kaldt?
Bør være varmere enn +16gr.

Vatn på golvet:
Kontroller at  skål på kompressor ikkje er laus.
Mykje is i frysedel.
Kontroller at pakning tetter godt.

Komfyr:

Ovnen virker ikkje:
Kontroller sikringer i sikringskap.
Kontroller jordfeilbryter. Står uret på “auto”?
Er plugg til rygg laus ?

Tar for lang tid å koke opp på keramisk topp:
Sjekk at kjelen har riktig diameter, og plan bunn.

En eller flere kokeplater virker ikkje:
Kontroller at plugg mellom komfyr og topp er rett festa.

Platetoppen er heilt død:
Kontroller at den ikkje er sett i låst stilling.

Det er stengt for kommentarer.